Tumblelog by Soup.io
 • rosawattebausch
 • ikari
 • jacobpbau
 • gainaxing
 • OhSnap
 • kordo
 • faumakso
 • greggles
 • AleXUnder
 • SuperAwesomeNinjaKitty
 • soba
 • dazer
 • canti
 • chonki
 • noraanimatora
 • Fif
 • PaseroVirus
 • deviler
 • littleboy707
 • TheYaiba
 • dul88
 • Zaubertrank
 • herimperiouscondescension
 • geek4life
 • submerged
 • pilarious
 • satsuki
 • ero-Neo
 • LukasYork
 • shinydiskodeathstarball
 • Pumpkineer
 • Species5618
 • Shibamaku
 • communist
 • qb
 • JollySea
 • Sirenensang
 • cylonapplepie
 • molotovcupcake
 • raZe
 • angelsdemon
 • takumi-san
 • skrz
 • Kikibou
 • aren
 • Zuldzin
 • avaritia
 • penetrationtesting
 • Exfeletes
 • ibcbet
 • saintjohnvilla
 • kuroi-ame
 • Krebs
 • Luukka
 • suzannekhaleen
 • amyhartley
 • guyver
 • KatinkaCat
 • akt-5
 • HeWhoSawTheDeep
 • thereandbackagain
 • lifedownthespiral
 • panzajac
 • werhamster
 • bardzosmaczny
 • perditumest
 • ineffableparadox
 • elkmare
 • zygmunt
 • cornishmann
 • BlackxKing
 • itroll
 • zimnakaszamanna
 • rikoneru
 • SoraDeus
 • theartofsuicide
 • dobmarley
 • fuckblack
 • gegu
 • SzaryOptymista
 • Kamiilka
 • cptrick
 • veghtibor
 • schaaf
 • inkwizytor
 • absolutiv
 • swmmp
 • naich
 • adamklimowski
 • ncms
 • fibrizo
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 19 2019

0718 d744 500
Reposted fromtichga tichga viafadenb fadenb
0868 e224 500
Reposted fromzelbekon zelbekon
6414 8b05 500
Reposted fromhugostiglitz hugostiglitz viajunior13 junior13
8106 cc96
Reposted fromkalafiorowa kalafiorowa viaikari ikari
Reposted frompunisher punisher viaikari ikari
0644 aa78 500
Reposted fromsoftboi softboi viaikari ikari
6734 6546 500
Reposted fromNocephya Nocephya viaikari ikari
0333 c02b 500
pls do although it might be difficult
Reposted fromwooles wooles viaikari ikari
Reposted fromPoranny Poranny
A może warto jeszcze raz podnieść się,co? Może nie od razu zawalczyć,może nie momentalnie otrząsnąć się czy udawać zwycięzcę.Najpierw po prostu wstań. Resztę zrozumiesz sam..
— Natalia Belcik
Reposted fromswojszlak swojszlak viaPoranny Poranny
0593 d818 500
Reposted fromsavatage savatage vianitael nitael
0594 904f 500
Reposted fromsavatage savatage vianitael nitael
0453 63fe
Reposted fromEtnigos Etnigos vianitael nitael
0591 660b 500
Reposted fromsavatage savatage vianitael nitael
0605 db6a
Reposted fromsavatage savatage viajunior13 junior13
4887 fb8b 500
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viajunior13 junior13
2667 7399
Reposted fromcapsel capsel viajunior13 junior13
Moje serce
coraz częściej przypomina mi
zdrętwiałą rękę.
Niby jest.
Zdrowe i całe.
A jednak nie potrafię wykonać nim
najprostszego gestu.
— Jarosław Borszewicz, Mroki
Reposted frommhsa mhsa viajunior13 junior13
0614 16ae
Reposted fromsavatage savatage vianitael nitael
9014 0394
Reposted fromzdjeciahuja zdjeciahuja viaNicTuPoMnie NicTuPoMnie
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl